Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki przemysłowe » Produkty » Posadzki Cienkowarstwowe » Wylewki cienkowarstwowe » Baufloor Press
Posadzki cienkowarstwowe

Wylewka cienkowarstwowa Baufloor Press

BAUFLOOR  PRESS
BAUFLOOR
"odciskany"

Cienkowarstwowa,
samorozlewna posadzka dekoracyjna PRESSBETON, 8-15 mm
CT-C40-F10-A15

baufloor

 

Baufloor Press jest samorozlewną, cienkowarstwową posadzką betonową zawierającą twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty.

 

 

ZASTOSOWANIE
 • Do wykonywania ozdobnych, cienkowarstwowych nawierzchni w technologii PRESSBETON na istniejących podłożach betonowych.
 • Do stosowania na parkingach, placach, chodnikach, tarasach, patiach, w pubach, restauracjach, budynkach użyteczności publicznej, centrach handlowych oraz w innych obiektach o podwyższonych wymaganiach estetycznych.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

 

Wylewanie wylewki cienkowarstwowej

 

 

CECHY WYROBU
 • wysoka odporność na ścieranie
 • wysoka odporność na pylenie
 • wysoka odporność na uderzenia
 • antypoślizgowa powierzchnia
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków  
 • szeroka paleta kolorów i wzorów
WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C - +30°C. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spękań i wolne od zanieczyszczeń. Wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie powinna wynosić minimum 25 N/mm2, a wytrzymałość na odrywanie co najmniej 1,5 N/mm2. Jeżeli wytrzymałość podłoża wynosi 1,0-1,5 N/mm2 lub jest ono nierówne lub niejednorodne, należy najpierw wykonać podkład z zaprawy Baufloor Base. Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie lub frezowanie. Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), mogące ulegać spękaniom i odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć.
Podłoże trzykrotnie zagruntować preparatem Baugrunt rozcieńczonym wodą  i pozostawić do wyschnięcia. Gruntowanie powtórzyć, jeżeli Baufloor Press będzie układany później niż 24 godziny od ostatniego gruntowania. Szczegółowe informacje na temat gruntowania zawarte są w karcie technicznej Baugrunt.
Jeśli jest to wymagane, wyznaczyć docelowy poziom posadzki (np. co ok. 1-1,5 m wkręcić w podłoże wkręty z kołkami rozporowymi tak, aby ich łebki wyznaczały ten poziom; po wylaniu posadzki wkręty zagiąć).

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Do 4,0-4,2 l czystej, chłodnej wody wsypać 30 kg (worek) suchej mieszanki Baufloor Press i mieszać przez 3 - 4 minuty wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 3 minuty i ponownie krótko wymieszać. Kontrolować konsystencję zaprawy przy użyciu pierścieniowego testu rozpływalności. Prawidłowo przygotowana zaprawa rozpływa się kołem o średnicy 170 - 190 mm.
Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 15 minut. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. W okresach zimowych materiał przed wymieszaniem należy przetrzymywać w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska temperatura materiału może spowodować, że niektóre dodatki nie będą w stanie się rozpuścić podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na obniżenie rozpływu zaprawy i zbyt szybkie wiązanie.

WYKONANIE

Przygotowaną zaprawę BAUFLOOR PRESS wylewać na podłoże             i rozprowadzać na odpowiednią grubość zgarniakiem dystansowym lub długą pacą zębatą. Następnie powierzchnię obrabiać wałkiem kolczastym, aż będzie ona wystarczająco odpowietrzona i równa. Temperatura, wilgotność, ruch powietrza decydują, jak długo może trwać odpowietrzanie wałkiem kolczastym.

Następnie powierzchnię wyrównać dużą pacą stalową pamiętając o obróbce krawędzi. W odpowiednim momencie odcisnąć żądany wzór przy użyciu form PRESSBETON® po uprzednim naniesieniu specjalnego rozdzielacza zapobiegającego przywieraniu form do zaprawy.

UWAGA! Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęknięcia w podłożu należy odtworzyć w ułożonej warstwie zaprawy Baufloor Press i wypełnić masą dylatacyjną Bauflex.

pdf KARTA TECHNICZNA

 

 

Wylewka cienkowarstwowa dekoracyjna Baufloor Press, przekrój 

 

wylewka-cienkowarstwowa-stemplowana 

Fot. Wylewka cienkowarstwowa z wzorem - stemplowana. Tu: wnętrze pubu.

 

Paleta wzorów i kolorów

 

 

PIELĘGNACJA

Po związaniu zaprawy należy zmyć rozdzielacz agregatem ciśnieniowym, a następnie zaimpregnować suchą nawierzchnię preparatem BAUSEAL ENDURO PLUS. Preparat należy równomiernie nakładać metodą natryskową. W celu utrzymania wysokiej estetyki posadzki, powierzchnię należy regularnie czyścić. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, wycieki oleju itp. należy usuwać bezpośrednio po ich powstaniu.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Związany materiał usuwać mechanicznie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement - wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wodą, skórę umyć wodą z mydłem. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE
 • Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.
 • Powierzchnia wykonanej posadzki może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. - nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe posadzki. Zróżnicowanie kolorystyczne posadzki może być również wynikiem niejednorodnego podłoża betonowego.
OPAKOWANIA

Worki 30 kg, palety 35 x 30 kg = 1050 kg

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w suchych warunkach.

DANE TECHNICZNE
Wyrób zgodny z EN-13813
Reakcja na ogień A1fl
Wydzielanie substancji korozyjnych

zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie
po 28 dniach

powyżej 40 N/mm2 (C40)

Wytrzymałość na zginanie
po 28 dniach

powyżej 10 N/mm2 (F10)

Odporność na ścieranie na tarczy Böhmego po 28 dniach

poniżej 15 cm3/50cm2 (A15)

Grubość warstwy 8-15 mm
Proporcje mieszania 4,0-4,2 litrów wody na 30 kg
Zużycie materiału ok. 2,0 kg/m2 na każdy mm grubości
Temperatura stosowania

od +5°C do +30°C

Możliwość obciążania*

lekkie obciążenia: 14 dni
pełne obciążenia: 28 dni

Dostępne kolory:
Standardowe:
BFR400 - naturalny szary
BFR401 - ceglasta czerwień
BFR402 - oliwkowa zieleń
BFR403 - platynowo szary
BFR404 - tytanowo szary
BFR405 - grafitowy
Na zamówienie
BFR406 - niebieski
BFR407 - brązowy
BFR409 - żółty

CE

09
EN 13813
CT-C40-F10-A15

 * Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl