Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki przemysłowe » Produkty » Posadzki Cienkowarstwowe » Materiały dylatacyjne » Bauflex 35
Posadzki cienkowarstwowe

Bauflex 35 - systemy dylatacji

 

Masa dylatacyjna bauflex-35

Bauflex 35 jest jednoskładnikową, poliuretanową, elastyczną masą dylatacyjną do posadzek przemysłowych.

 
ZASTOSOWANIE
 • Do wypełnień szwów roboczych i szczelin przeciwskurczowych w posadzkach przemysłowych i nawierzchniach obciążonych ruchem pieszym i kołowym oraz w nawierzchniach narażonych na wpływy atmosferyczne i różnice temperatur
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w magazynach, halach produkcyjnych, budynkach użyteczności publicznej, na parkingach itp.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

 

Wyciskanie pistoletem masa dylatacyjna

 

 

CECHY WYROBU
 • wyrób jednoskładnikowy, gotowy do użycia
 • duża przyczepność do betonu
 • wysoka wytrzymałość na rozdzieranie
 • wysoka odporność na wietrzenie i starzenie
 • do wnętrz i na zewnątrz
WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić +10 ÷ +25°C, przy wilgotności względnej powietrza max. 80% oraz wilgotności ścian szczeliny poniżej 4%. Pomieszczenia, w których wykonuje się prace, należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac spawalniczych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy robocze/szczeliny przeciwskurczowe należy powiększyć na odpowiednią szerokość i głębokość. Krawędzie poszerzonych szczelin należy sfazować szlifierką kątową. Szczeliny dokładnie odkurzyć. Podłoże musi być czyste, suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć. Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem, należy wprowadzić na odpowiednią głębokość sznur dylatacyjny Baucord o średnicy ok. 25% większej niż szerokość szczeliny. Powierzchnie sfazowane i ściany szczeliny zagruntować preparatem Bauflex Primer i pozostawić na około 60 minut, gdy preparat gruntujący staje się lepki.

MIESZANIE

Masa dylatacyjna Bauflex 35 jest dostarczana w postaci gotowej do użycia.

WYKONANIE

Opakowanie z masą dylatacyjną BAUFLEX 35 umieścić w pistolecie do aplikacji. Szczelinę wypełniać masą dylatacyjną wyciskaną z pistoletu, aż do zlicowania jej z powierzchnią posadzki. Nadmiar masy usunąć. Nakładać zapewniając pełny kontakt masy dylatacyjnej ze ściankami szczeliny. Unikać zamykania w masie pęcherzy powietrza. Jeśli stosowane były taśmy ochronne przy krawędziach, należy je usunąć gdy masa jest jeszcze miękka. Przy temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +15°C, nawierzchnię można użytkować po ok.24 godzinach od wypełnienia szczelin. Świeżo wypełnione szczeliny należy chronić przed działaniem wody przez okres min. 8 godzin.

Masa dylatacyjna - szczelina przeciwskurczowa - przekrój  

Rys. Szczelina przeciwskurczowa

Masa dylatacyjna - szew roboczy - przekrój 

Rys. Szew roboczy

Opis rysunków:

a - szerokość wypełnienia
b - wysokość wypełnienia
Ø - średnica sznura
h - grubość posadzki

 

WYMIARY WYPEŁNIEŃ SZWÓW ROBOCZYCH I SZCZELIN PRZECIWSKURCZOWYCH

Rodzaj posadzki

Wymiary boku pola [m]

Szerokość wypełnienia [mm]

Głębokość wypełnienia [mm]

Średnica sznura Baucord 
[mm]

W

3 do 6 m

5*)

5*)

6*)

W

3 do 6 m

6

6

8

Zz

3 do 4 m

5*)

5*)

6*)

Zz

3 do 4 m

6

6

8

Zz

4 do 6 m

6*)

6*)

8*)

Zz

4 do 6 m

8

8

10

Zo

3 do 4 m

10

10

13

Zo

4 do 6 m

12

12

15

W – nawierzchnie wewnętrzne
Zz – nawierzchnie zewnętrzne zakryte
Zo - nawierzchnie zewnętrzne odkryte

 

*) wymiary dopuszczalne w przypadku stosowania w mieszance betonowej cementów niskoskurczowych CEM I MSR 42.5 NA, które równocześnie zalecane są jako bezpieczne w stosunku do groźnej dla posadzek reakcji alkaliów zawartych w cemencie z reaktywnymi ziarnami kruszyw.

 

CZYSZCZENIE

Zabrudzenia należy czyścić bezpośrednio po użyciu acetonem. Związany materiał usuwać mechanicznie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Poliuretanowe masy dylatacyjne po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego. Składniki mas dylatacyjnych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywania wypełnień dylatacyjnych należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których wykonywane są wypełnienia dylatacyjne, muszą być dobrze wietrzone. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć acetonem, a następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Składniki mas dylatacyjnych są środkami szkodliwymi i nie mogą dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE
 • Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.
 • W wyniku promieniowania UV, działania wysokich temperatur lub obciążenia chemicznego możliwe jest lekkie odbarwienie materiału, zwłaszcza o barwie białej. Nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne, właściwości użytkowe i trwałość materiału.
 • Wyrób należy zawsze stosować z pozostałymi elementami składowymi systemu wypełniania dylatacji Bauflex.
OPAKOWANIA

600 ml

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

DANE TECHNICZNE

Powrót elastyczny

≥ 70%

Poprzeczny moduł rozciągający
- w temperaturze +23°C
- w temperaturze -20°C

≤ 0,4 N/mm2
≤ 0,6 N/mm2

Zmiana objętości

≤ 10%

Odporność na spływanie

≤ 3mm

Wydłużenie

100%

Możliwość użytkowania

po min. 24 godz.

Pełna wytrzymałość

po 7 dniach

Wilgotność podłoża poniżej 4%

Temperatura stosowania

od +10°C do +25°C

Kolory

szary, zielony, brązowy, czerwień dachówkowa

Orientacyjne zużycie przy wymiarach spoiny
(szerokość x głębokość)
5x5 mm
6x6 mm
8x8 mm
10x10 mm
12x12 mm
22,0 m/op.
16,0 m/op.
8,5 m/op.
5,5 m/op.
4,0 m/op.

 

Wyrób zgodny z EN ISO 11600 - F - 25 - LM

 

KARTA TECHNICZNApdf

 

Kup w sklepie

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl