Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki przemysłowe » Produkty » Posadzki Cienkowarstwowe » Warstwy sczepne i gruntujące » Baugrunt
Posadzki cienkowarstwowe

Baugrunt - Posadzki cienkowarstwowe

BAUGRUNT

Preparat gruntujący,
koncentrat do rozcieńczania wodą

 

Preparat gruntujący BaugruntBaugrunt jest dyspersją modyfikowanej żywicy akrylowej gotową do użycia po wymieszaniu z wodą. 

ZASTOSOWANIE

Do gruntowania podłoży betonowych przed każdym zastosowaniem cienkowarstwowych posadzek cementowych.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

CECHY WYROBU
 • uszczelnia podłoże
 • zapobiega odciąganiu wody z zaprawy
 • zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża
 • polepsza rozpływ zapraw samopoziomujących
 • paroprzepuszczalny
WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +30°C. Powierzchnię chronić przed oddziaływaniem wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń. Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie, frezowanie lub szlifowanie. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), mogące ulegać spękaniom i odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć.

 

WYKONANIE POD POSADZKĘ BAUFLOOR

Zawartość opakowania dokładnie wymieszać a następnie rozcieńczyć wodą w proporcji:

1 gruntowanie - 1:5 (preparat : woda)
2 gruntowanie - 1:5 (preparat : woda)
3 gruntowanie - 1:3 (preparat : woda)

Przygotowany roztwór wylewać na podłoże i rozprowadzać szeroką, miękką szczotką - nasycać podłoże lecz nie pozostawiać kałuż preparatu. Kolejną warstwę preparatu należy nakładać po wyschnięciu wcześniej nałożonej. Ostatnie gruntowanie powtórzyć, jeśli zaprawa będzie układana później niż 24 godziny od zakończenia gruntowania.

 

WYKONANIE POD POSADZKĘ TERRAFLOOR/UNIFLOOR

Zawartość opakowania dokładnie wymieszać a następnie rozcieńczyć wodą w proporcji;

1 gruntowanie – 1:5 (preparat : woda)
2 gruntowanie – 1:5 (preparat : woda)

Przygotowany roztwór wylewać na podłoże i rozprowadzać szeroką, miękką szczotką – nasycać podłoże, lecz nie pozostawiać kałuż preparatu. Kolejną warstwę preparatu należy nakładać po wyschnięciu wcześniej nałożonej. Na tak przygotowaną nawierzchnię nanosimy preparat Baubond zgodnie z kartą techniczną. 

 

UWAGA! Zbyt krótki czas wysychania, niska temperatura powietrza i podłoża, przeciąg, wysoka wilgotność mogą powodować uszkodzenia w warstwie gruntu i w efekcie powstawanie pęcherzy powietrznych w mokrej zaprawie oraz możliwość pojawienia się spękań i odspojeń.


czyszczenie narzędzi

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą.

środki bezpieczeństwa

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 

informacje dodatkowe

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

opakowania

5 l, beczki 100 l

przechowywanie

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

dane techniczne
Gęstość ok. 1,0 g/cm3
Proporcje mieszania z wodą (Baufloor)

1 warstwa - 1:5
2 warstwa - 1:5
3 warstwa - 1:3

Proporcje mieszania z wodą (Terrafloor)

1 warstwa - 1:5 
2 warstwa - 1:5

Zużycie koncentratu na 3 warstwy 0,15 - 0,25 l/m2

Zużycie koncentratu na 3 warstwy

0,10 - 0,20 l/m2

Czas schnięcia w temp. 20oC 3-6 godz.
Temperatura stosowania: od +5°C do 30°C

znakB warstwy sczepne i gruntujące

Wyrób zgodny z
PN-C-81906:2003

 

KARTA TECHNICZNApdf

 

 

Kup w sklepie

 

 

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl