Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki przemysłowe » Produkty » Impregnaty » Impregnaty do kostki brukowej » Brukseal
Impregnaty posadzkowe

Brukseal | Impregnaty do kostki brukowej

Impregnat BRUKSEAL® do bruku

Impregnat do kostki brukowej

 

Impregnat do kostki brukowej

 

 

Brukseal jest gotowym do użycia roztworem modyfikowanej żywicy poliuretanowej.

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE IMPREGNATU
 • Do impregnacji kostki brukowej i wyrobów betonowych
 • Stosowany na nawierzchnie ciągów pieszych i jezdnych, przy domach, sklepach, budynkach użyteczności publicznej, w parkach itp. miejscach, gdzie wymagany jest nienaganny wygląd i odporność nawierzchni na czynniki atmosferyczne

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

CECHY IMPREGNATU DO KOSTKI
 • bezbarwny
 • odporny na promieniowanie UV
 • odporny na czynniki atmosferyczne
 • zwiększa odporność na ścieranie
 • zwiększa mrozoodporność
 • zmniejsza wykwity
 • wzmacnia kolor kostki
 • ułatwia usuwanie plam oleju i zanieczyszczeń
 • zapobiega wzrostowi mchów i chwastów
 • zapobiega ubytkom piasku ze szczelin
WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C.
Nie wykonywać impregnacji kostki podczas opadów deszczu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Nawierzchnia musi być wykonana z kostki dobrej jakości o nasiąkliwości nie większej niż 5% i betonu klasy nie mniejszej niż C25/30. Powierzchnia musi być sucha, oczyszczona z mchów, zabrudzeń i plam. Szczeliny uzupełnić suchym płukanym piaskiem i zamieść.

MIESZANIE

Impregnat do kostki Brukseal jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

WYKONANIE

Impregnat Brukseal do kostki brukowej nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż. Preparat można nakładać również gładkim wałkiem.

UWAGA! W przypadku bardzo chłonnych podłoży, po 2-3 godzinach należy nanieść drugą warstwę impregnatu.

czyszczenie narzędzi

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu acetonem.

środki bezpieczeństwa

Impregnat do bruku jest cieczą łatwopalną. Nie zbliżać się z otwartym ogniem. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W czasie nakładania zapewnić dobrą wentylację oraz unikać kontaktu ze skórą i oczami. W razie bezpośredniego kontaktu z oczami należy je płukać przez co najmniej 15 min strumieniem ciepłej wody, po czym udać się do lekarza. Przy kontakcie ze skórą zmyć mydłem z dużą ilością ciepłej wody. Preparat jest środkiem szkodliwym i nie może dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 

 Kostka brukowa przez i po impregnacji

 

 

Kup w sklepie

 

 

informacje dodatkowe

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

opakowania

10 l

przechowywanie

12 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

dane techniczne
Gęstość ok. 1,1 g/cm3
Wydajność 1 litr na 4 - 6 m2
Ilość warstw 1-2
Efektywność hamowania parowania wody ok. 75%
Czas schnięcia w temp. 20oC na dotyk - ok. 2 godz.
ruch pieszy - min. 12 godz.
ruch pojazdów - min. 72 godz.
Temperatura zapłonu + 26°C
Temperatura samozapłonu + 425°C
Temperatura stosowania od +5°C do 25°C

KARTA TECHNICZNApdf

 

 

Kup w sklepie

 

 

 

Tagi: impregnat do kostki, impregnat do bruku, impregnacja kostki

 

  

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl