Промышленные и декоративные полы Bautech
Другая страна
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Bautech

Bautech

URL сайта:

BAUTECH na Targach Warsaw Home

14.10.2019 22:04 Опубликовано в НОВОСТИ

Targi Warsaw Home

W dniach 3-6 października 2019 r. odbyły się Targi Warsaw Home, największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi wyposażenia wnętrz.

Targi Warsaw Home to wielkie święto designu, na którym oczywiście nie mogło zabraknąć marki Bautech Futura.

Nasze betonowe posadzki dekoracyjne, posadzki i tynki z mikrocementu, betony architektoniczne spotkały się z wielkim zainteresowaniem entuzjastów dobrego stylu i designu.

Targi to doskonała okazja do spotkania ciekawych ludzi, odbycia inspirujących rozmów oraz nawiązania biznesowych relacji.

Dziękujemy Wszystkim, którzy tak licznie odwiedzili nas na stoisku.

Targi, jak co roku przyciągnęły kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających, a na powierzchni ok. 120 000 m² swoje stoiska miało ponad 800 wystawców.


Targi Warsaw Home

Gratulujemy zwycięzcom! Budynek biurowy Nowogrodzka Square w Warszawie otrzymał Grand Prix i został uznany najlepszym budynkiem komercyjnym

w finale piątej edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, natomiast Centrum Praskie Koneser w Warszawie

zostało wyróżnione pierwszą nagrodą specjalną za rozwiązania zapewniające dostępność.

Miło nam jest poinformować, że w obu obiektach wykonano posadzkę w technologii Bautech!

Zapytanie ofertowe: Strategia

05.06.2016 09:02 Опубликовано в НОВОСТИ

01_1

W związku z realizcją projektu "Wsparcie internacjonalizacji działalności firmy Bautech Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (konkurs RPMA.03.02.02 IP.01-14-021/16) zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe: Targi BUDMA

14.11.2016 08:24 Опубликовано в НОВОСТИ

image001

W związku z realizcją projektu "Wsparcie internacjonalizacji działalności firmy Bautech Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (konkurs RPMA.03.02.02 IP.01-14-021/16) zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe: Targi - Kompleksowa obsługa

20.02.2017 08:49 Опубликовано в НОВОСТИ

mikrocement-stoisko-budma

W związku z realizcją projektu "Wsparcie internacjonalizacji działalności firmy Bautech Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (konkurs RPMA.03.02.02 IP.01-14-021/16) zapraszamy do złożenia oferty.

Targi BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS

28.09.2018 12:37 Опубликовано в НОВОСТИ

20180926_105207 20180926_105232

Building Industry Solutions 

26 wteśnia Ptak Expo


Targi Building Industry Solutions w Ptak Expo jest spotkaniem dla sektora budownictwa przemysłowego dla przedstawicieli obszarów rozwoju, finansowania i realizacji aż po eksploatację i bieżące utrzymanie oraz konserwację inwestycji.

Bautech prezentuje doświadczenie w projektowaniu, budowaniu i utrzymaniu posadzek dla obiektów kubaturowych na terenie Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw.

Warszawa i jej okolice są jednym z największych rynków budowy obiektów wielko kubaturowych w Europie Środkowej. Bautech jest dostawcą najwyższej jakości technologii budowlanej dla sektora.

 

 

Bautech na BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS 2018

03.09.2018 22:58 Опубликовано в НОВОСТИ

building-industry-solutions-2_grafika

Międzynarodowe targi budownictwa przemysłowego i infrastruktury to wydarzenie prezentujące budownictwo kubaturowe,  kolejowe,  drogowe i wodne. Targi są platformą promocji najnowszych i najlepszych produktów w branży, wskazując na trendy i zmiany zachodzące na rynku B2B.

Targi gromadzą przedstawicieli wszystkich obszarów biznesu: od rozwoju, finansowania i realizacji poprzez marketing, aż do eksploatacji i użytkowania nieruchomości. Bautech uczestniczy w BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS, by zaprezentować swoje produkty a także doświadczenie i wsparcie w profesjonalnym przygotowaniu posadzek dla obiektów przemysłowych. 

Termin: 26-28 Października, 2018

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe Ptak Warsaw Expo Nadarzyn

Oficjalna strona internetowa: https://warsawexpo.eu/wydarzenie/building-industry-solutions-2018/

 

 

Obowiązek Informacyjny RODO

20.06.2018 21:25 Опубликовано в O FIRME

Szanowny Kliencie,  

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. 

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z naszych usług, stron www, sklep internetowego naszej firmy. Dlatego zanim Pani/Pan rozpocznie korzystanie z naszych usług i stron , prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Pani/Pana prywatność. Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie może Pani/Pan wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

Bautech sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie kod pocztowy 05-500, przy ul. Staszica 25 jako Administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas :

 1. zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania
 2. zbierania danych z formularzy na stronach internetowych

w szczególności zbieramy: 

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do kontaktu
 • imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy lub zamówienia
 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  
 • ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Bautech Sp z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie

 • podmiotom, z którymi Bautech Sp z o.o. ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Bautech sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług doradczych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Bautech sp z o.o.,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Bautech sp z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Bautech sp z o.o.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Administrator wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Administratorze może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie e-mail na adres: . Na każde zapytanie zostanie udzielona odpowiedz w czasie do 14 dni roboczych

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Pressbetonowy bruk w Muzeum Emigracji

08.06.2017 13:11 Опубликовано в DEKORACYJNE
Bruk, stare walizki, zabytkowa ławka

 

Projekt: Muzeum Emigracji, Gdynia, Dworzec Morski, nabrzeże Francuskie, ul. Polska 1


Technologia: Nawierzchnia dekoracyjna Baufloor® Press

W gdyńskim muzeum użyto też dwóch innych naszych systemów posadzkowych - zobacz artykuł

 

Stację kolejową oddającą klimat wyjazdów "na zawsze" do Ameryki zaaranżowano w Muzeum Emigracji przy pomocy pressbetonowej nawierzchni. Ładnie oddano wygląd nieregularnego, przedwojennego bruku.

Baufloor® Press daje się wykończyć na wiele kolorów, odcieni, połączeń z gładką nawierzchnią, innych wariacji nie do uzyskania prefabrykatem...

Wnętrza muzeum to nie parking z kostki i wymagają bruku bardziej wysublimowanego. W Muzeum Emigracji w Gdyni wykorzystano bautechowy Baufloor® Press - nieregularne kształty "kostek" były pożądane przez designera wnętrz muzeum.

Drugą zaletą Baufloor Press-u w tej realizacji była możliwość odciskania wzoru w posadzce we wnętrzach. Grubość betonowej płyty jest tu dostosowana do potrzeb obiektu (może wynieść ledwie 1 cm), wytrzymałości stropów.

W Baufloor Press nie musimy mieć szpar w nawierzchni, co we wnętrzach jest zaletą, łatwiej taką nawierzchnię myć, nie występuje penetracja wody wgłąb.

 

Projektujesz wnętrze, muzeum, wystawy, loftu, zabytku? Dekoracyjne posadzki Bautech są stworzone do tego typu projektów. Nasi doradcy techniczni i dział handlowy czekają. Zapraszamy!

 

Zadaj pytanie

Budynek Muzeum Emigracji w Gdyni

Budynek Muzeum Emigracji w Gdyni na nabrzeżu Francuskim. Dawny Dworzec Morski.

 

Brukowany peron w muzeum. Zielony historyczny wagon kolejowy

Z Rzeszowa do Chicago - to przesłanie inscenizacji stacji kolejowej w Muzeum Emigracji. Peron wybrukowany naszym Baufloorem Press.

 

Parowiec, witryna, pomarańczowa ściana, bruk

Jak uatrakcyjnić młodzieży historyczne fotografie? Pomarańczowy kolor ścian i pressbetonowa posadzka z odciśniętym brukiem. Zdjęcia wyeksponowane w ramach okiennych.

 

Połączenie bruk gładka posadzka betonowa

Połączenie nawierzchni pressbetonowej z gładką posadzką betonową, po prawej. Aranżacja industrialna, czerwoną cegłę na ścianach można wykonać w technologii Pressbeton® Vertical.

 

Bruk, wagon kolejowy, stacja Rzeszów

Peron zaaranżowanej w muzeum stacji kolejowej; nawierzchnia z naszego Bauflooru Press - wzór bruk czeski.

 

Podróż przez Amerykę, zielony wagon kolejowy, brukowany peron

Baufloor® Press można wykończyć tak, aby odciśnięty w betonie wzór miał kilka odcieni.

 

Brukowany korytarz muzeum

Do ciemnego bruku z Bauflooru Press jasne ściany, drewno i ciepłe światło.

Zielony wagon przy brukowanym peronie

Nieregularne kształty kostek bruku osiągnięte dzięki Baufloorowi Press.

 

Ciemne wnętrze muzealne, podłoga bruk klasyczny, cegła

Czerwona cegła na ścianach świetnie się komponuje z wzorem "klasyczny bruk".

 

Zadaj pytanie

 

Примеры проектов

 

 

Страница 1 из 48

телефон +48 22 716 77 91

Контакт

© 2020 Все права защищены. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy, тел. +48 22 716-77-91, факс +48 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, капитал 51 000 PLN, банковский счет: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency