Промышленные и декоративные полы Bautech
Другая страна
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Bautech

Bautech

URL сайта:

Zapytanie ofertowe: Strategia

05.06.2016 09:02 Опубликовано в НОВОСТИ

01_1

W związku z realizcją projektu "Wsparcie internacjonalizacji działalności firmy Bautech Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (konkurs RPMA.03.02.02 IP.01-14-021/16) zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe: Targi BUDMA

14.11.2016 08:24 Опубликовано в НОВОСТИ

image001

W związku z realizcją projektu "Wsparcie internacjonalizacji działalności firmy Bautech Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (konkurs RPMA.03.02.02 IP.01-14-021/16) zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe: Targi - Kompleksowa obsługa

20.02.2017 08:49 Опубликовано в НОВОСТИ

mikrocement-stoisko-budma

W związku z realizcją projektu "Wsparcie internacjonalizacji działalności firmy Bautech Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (konkurs RPMA.03.02.02 IP.01-14-021/16) zapraszamy do złożenia oferty.

Targi BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS

28.09.2018 12:37 Опубликовано в НОВОСТИ

20180926_105207 20180926_105232

Building Industry Solutions 

26 wteśnia Ptak Expo


Targi Building Industry Solutions w Ptak Expo jest spotkaniem dla sektora budownictwa przemysłowego dla przedstawicieli obszarów rozwoju, finansowania i realizacji aż po eksploatację i bieżące utrzymanie oraz konserwację inwestycji.

Bautech prezentuje doświadczenie w projektowaniu, budowaniu i utrzymaniu posadzek dla obiektów kubaturowych na terenie Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw.

Warszawa i jej okolice są jednym z największych rynków budowy obiektów wielko kubaturowych w Europie Środkowej. Bautech jest dostawcą najwyższej jakości technologii budowlanej dla sektora.

 

 

Bautech na BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS 2018

03.09.2018 22:58 Опубликовано в НОВОСТИ

building-industry-solutions-2_grafika

Międzynarodowe targi budownictwa przemysłowego i infrastruktury to wydarzenie prezentujące budownictwo kubaturowe,  kolejowe,  drogowe i wodne. Targi są platformą promocji najnowszych i najlepszych produktów w branży, wskazując na trendy i zmiany zachodzące na rynku B2B.

Targi gromadzą przedstawicieli wszystkich obszarów biznesu: od rozwoju, finansowania i realizacji poprzez marketing, aż do eksploatacji i użytkowania nieruchomości. Bautech uczestniczy w BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS, by zaprezentować swoje produkty a także doświadczenie i wsparcie w profesjonalnym przygotowaniu posadzek dla obiektów przemysłowych. 

Termin: 26-28 Października, 2018

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe Ptak Warsaw Expo Nadarzyn

Oficjalna strona internetowa: https://warsawexpo.eu/wydarzenie/building-industry-solutions-2018/

 

 

Obowiązek Informacyjny RODO

20.06.2018 21:25 Опубликовано в O FIRME

Szanowny Kliencie,  

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. 

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z naszych usług, stron www, sklep internetowego naszej firmy. Dlatego zanim Pani/Pan rozpocznie korzystanie z naszych usług i stron , prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Pani/Pana prywatność. Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie może Pani/Pan wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

Bautech sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie kod pocztowy 05-500, przy ul. Staszica 25 jako Administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas :

 1. zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania
 2. zbierania danych z formularzy na stronach internetowych

w szczególności zbieramy: 

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do kontaktu
 • imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy lub zamówienia
 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  
 • ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Bautech Sp z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie

 • podmiotom, z którymi Bautech Sp z o.o. ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Bautech sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług doradczych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Bautech sp z o.o.,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Bautech sp z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Bautech sp z o.o.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Administrator wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Administratorze może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie e-mail na adres: . Na każde zapytanie zostanie udzielona odpowiedz w czasie do 14 dni roboczych

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Pressbetonowy bruk w Muzeum Emigracji

08.06.2017 13:11 Опубликовано в DEKORACYJNE
Bruk, stare walizki, zabytkowa ławka

 

Projekt: Muzeum Emigracji, Gdynia, Dworzec Morski, nabrzeże Francuskie, ul. Polska 1


Technologia: Nawierzchnia dekoracyjna Baufloor® Press

W gdyńskim muzeum użyto też dwóch innych naszych systemów posadzkowych - zobacz artykuł

 

Stację kolejową oddającą klimat wyjazdów "na zawsze" do Ameryki zaaranżowano w Muzeum Emigracji przy pomocy pressbetonowej nawierzchni. Ładnie oddano wygląd nieregularnego, przedwojennego bruku.

Baufloor® Press daje się wykończyć na wiele kolorów, odcieni, połączeń z gładką nawierzchnią, innych wariacji nie do uzyskania prefabrykatem...

Wnętrza muzeum to nie parking z kostki i wymagają bruku bardziej wysublimowanego. W Muzeum Emigracji w Gdyni wykorzystano bautechowy Baufloor® Press - nieregularne kształty "kostek" były pożądane przez designera wnętrz muzeum.

Drugą zaletą Baufloor Press-u w tej realizacji była możliwość odciskania wzoru w posadzce we wnętrzach. Grubość betonowej płyty jest tu dostosowana do potrzeb obiektu (może wynieść ledwie 1 cm), wytrzymałości stropów.

W Baufloor Press nie musimy mieć szpar w nawierzchni, co we wnętrzach jest zaletą, łatwiej taką nawierzchnię myć, nie występuje penetracja wody wgłąb.

 

Projektujesz wnętrze, muzeum, wystawy, loftu, zabytku? Dekoracyjne posadzki Bautech są stworzone do tego typu projektów. Nasi doradcy techniczni i dział handlowy czekają. Zapraszamy!

 

Zadaj pytanie

Budynek Muzeum Emigracji w Gdyni

Budynek Muzeum Emigracji w Gdyni na nabrzeżu Francuskim. Dawny Dworzec Morski.

 

Brukowany peron w muzeum. Zielony historyczny wagon kolejowy

Z Rzeszowa do Chicago - to przesłanie inscenizacji stacji kolejowej w Muzeum Emigracji. Peron wybrukowany naszym Baufloorem Press.

 

Parowiec, witryna, pomarańczowa ściana, bruk

Jak uatrakcyjnić młodzieży historyczne fotografie? Pomarańczowy kolor ścian i pressbetonowa posadzka z odciśniętym brukiem. Zdjęcia wyeksponowane w ramach okiennych.

 

Połączenie bruk gładka posadzka betonowa

Połączenie nawierzchni pressbetonowej z gładką posadzką betonową, po prawej. Aranżacja industrialna, czerwoną cegłę na ścianach można wykonać w technologii Pressbeton® Vertical.

 

Bruk, wagon kolejowy, stacja Rzeszów

Peron zaaranżowanej w muzeum stacji kolejowej; nawierzchnia z naszego Bauflooru Press - wzór bruk czeski.

 

Podróż przez Amerykę, zielony wagon kolejowy, brukowany peron

Baufloor® Press można wykończyć tak, aby odciśnięty w betonie wzór miał kilka odcieni.

 

Brukowany korytarz muzeum

Do ciemnego bruku z Bauflooru Press jasne ściany, drewno i ciepłe światło.

Zielony wagon przy brukowanym peronie

Nieregularne kształty kostek bruku osiągnięte dzięki Baufloorowi Press.

 

Ciemne wnętrze muzealne, podłoga bruk klasyczny, cegła

Czerwona cegła na ścianach świetnie się komponuje z wzorem "klasyczny bruk".

 

Zadaj pytanie

 

Примеры проектов

 

 

Mikrocement Poznań

06.06.2017 17:53 Опубликовано в O FIRME

 

Mikrocementy Poznań, Wielkopolska

Podłoga mikrobetonowa Creativo Baufloor® - prowadzimy sprzedaż w Poznaniu, Swarzędzu, Luboniu, Puszczykowie, w gamie barw.

 

Poznań, mapka PolskiOpakowanie mikrocement

Zestaw mikrobetonu Creativo Baufloor® firmy Bautech

Produkujemy mikrocementy.
Sprzedajemy w Poznaniu:

 

Regionalny Manager ds. Inwestycji

Piotr Zawistowski

tel. 691 501 401

 

Centrum Obsługi Klienta

Magdalena Szychowska

tel. 22 716 69 54

tel. 22 716 77 91

 

Doradcy techniczni:

Doradztwo w zakresie doboru parametrów konstrukcyjnych płyt posadzkowych (grubość, ilość zbrojenia, parametry użytkowe), optymalizacja rozwiązań posadzkowych oraz dobór systemów wykończeniowych. Wypełnij formularz.

tel. 22 716 69 58

 

 

Co - oprócz mikrocementów - oferujemy klientom z Poznania?

 • Doradztwo - podpowiemy, czy mikrocement nadaje się na daną podłogę, ścianę, mebel, w zaleźności od stabilności konkretnego podłoża
 • Dobrą cenę - udzielimy rabat (zależny od wielkości zamówienia)
 • Spróbujemy przeszukać naszą bazę pod kątem wykonawcy z doświadczeniem w mikrcemencie, działającego w woj. wielkopolskim

 

 

Pytania i odpowiedzi

Targi budowlane Poznań Budma, mikrocement

Stoisko mikrocementów Bautech na targach BUDMA. Z reguły jesteśmy na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

 

Faktura posadzki mikrocement, mikrobeton

Jodełkowa faktura mikrobetonowej posadzki Creativo Baufloor®. Dostępna jest gama kolorów mikrocementu. Foto z realizacji naszymi materiałami w salonie masażu.

Mikrocement czy mikrobeton?

W Polsce częściej funkcjonuje nazwa mikrocement. Nie sądzimy, by Poznań, Swarzędz, Luboń miały tu jakąś specyfikę. Termin mikrobeton jest za to używany w świecie anglosaskim (micro concrete). Człon mikro ma genezę w cienkiej warstwie mikrocementu, a ta jest możliwa dzięki spoistości, którą zawdzięczamy dodatkowi polimerów do zaprawy. 

Czy mikrocement Bautech nadaje się na powierzchnie pionowe?

Tak. Oprócz posadzek, podłóg, które są głównym zastosowaniem, nasz mikrocement jest doskonały do pokrywania ścian i mebli.

Jaką grubość ma mikrocement?

Mikrocement Bautech ma 2-3 mm grubości, na co składa się kilka cieńszych warstw, układanych kolejno. Szczegóły w pdf karcie technicznej. Tak mała grubość jest możliwa dzięki dodatkowi polimerów, które nadają mikrobetonowi odpowiednią spoistość. Warto sobie uświadomić, na jaką grubość rozkłada się zwykły beton - typowa wylewka na styropianie w domu jednorodzinnym ma minimum 5 cm grubości, tradycyjny tynk cementowo wapienny na ścianie - ok. 1 cm. Mikrocement daje więc w porównaniu z tradycyjnymi zaprawami betonowymi spore możliwości w kwestii nie-podnoszenia poziomu zero podłogi, czy aranżacji, wykończenia ściany 18-metrowego mikroapartamentu. Creativo Baufloor® jest więc doskonałą technologią renowacyjną, choć oczywiście do nowowznoszonych budynków nadaje się jak najbardziej. 

Czy można układać mikrobeton na płytkach ceramicznych, płycie OSB, drewnie, płytach gipsowo-kartonowych?

Tak. Jeśli są odpowiednio stabilne. Tolerowana przez mikrocement jest pewna sprężystość płyt OSB na podłodze podniesionej, albo płyt g-k na ścianach. Pylenie starej wylewki betonowej można rozwiązać, rozkładając najpierw warstwę penetrującą naszej żywicy Baupox® 100GP. Więcej w pdf karcie technicznej.

Czy mikrocement można wykonać samemu?

Nie zalecamy tego. Istotnym składnikiem mikrocementu są żywice, które twardnieją przez polimeryzację, wydzielając przy okazji ciepło. Dla osoby, która nie miała do czynienia wcześniej z tym procesem, są to mało intuicyjne zjawiska, wszystko dzieje się szybciej niż przy powszechnie znanych zaprawach opartych na cemencie, parowaniu wody. Należy w bardzo precyzyjnych proporcjach zmieszać żywicę z utwardzaczem. Trudne może się okazać uzyskanie faktury - jodełki, która jest celowa i pożądana przez klientów. Oferujemy klientom z Poznania przeszukanie naszej bazy wykonawców, pod kątem ekipy posadzkarzy z Wielkopolski, mającej doświadczenie w rozkładaniu mikrobetonu.

Czy faktura jest "obowiązkowa"?

Rekomendujemy fakturę jodełkę lub koliste zacieranie. Można tę fakturę zrobić mniej lub bardziej widoczną. Można i bez faktury, ale po co, skoro ideą mikrocementu jest wprowadzenie do wnętrza industrialnego klimatu?

Jakie kolory są dostępne?

Kilkanaście barw, tu paleta. Najczęściej wykonuje się odcienie szarości.

Jaki jest wiek, nowoczesność technologii mikrocementowej?

Mikrocement czerpie ze spuścizny polimerobetonu, czyli materiału znanego od dawna, używanego m.in. do wyrobu prefabrykatów mających styczność z wodą. Polimerobeton jest bowiem uszczelnionym, nieprzeciekającym betonem. Zastosowania dekoracyjne, szczególnie w Polsce, przy warstwie o małej grubości są nowością. Pojawienie się i rosnącą popularność mikrobetonu wiążemy z trendem w kierunku prostej architektury, surowych wnętrz.

 

Dla kogo mikrocementy Bautech?

Zadzwoń do nas, jeśli jesteś:

 • Inwestorem z Poznania - wykańczasz apartament, willę, siedzibę firmy
 • Wykonawcą działającym w Wielkopolsce - chcesz zarabiać na technologii, której popularność rośnie
 • Architektem, projektantem projektującym dla wielkopolan - chcesz dodać do swojego portfela technologii wykończeniowych, które oferujesz wymagającym klientom
 
Zapraszamy! Nasi doradcy techniczni czekają na kontakt.

 

 

Примеры проектов

 

 

 

Zadaj pytanie

 

 

Streszcznie: poznań, mikro cement, mikro beton, żywice, nawierzchnie, podłogi, karton-gips, podłogi ozdobne, warstwa ozdobna, mieszkanie, dom, loft, firma

 

Posadzka betonowa w Muzeum Emigracji

02.06.2017 10:13 Опубликовано в DEKORACYJNE

Projekt: Muzeum Emigracji, Gdynia, Dworzec Morski, nabrzeże Francuskie, ul. Polska 1


Technologie:

1. Posadzka cienkowarstwowa Baufloor®, wybierz kolor z palety

2. Nawierzchnia dekoracyjna Baufloor® Press

3. Renowacja terrazzo (nasz system X-Floor®)

 

Do dawnego Dworca Morskiego w Gdyni, zaadaptowanego w 2015 r. na Muzeum Emigracji, nasza firma dostarczyła aż trzy systemy posadzkowe: surowy beton stanowiący tło dla eksponatów; atmosferotwórczy pressbeton; oraz technologię renowacji historycznego dworcowego lastryko.

Jak wypadają w konfrontacji ze sporym ruchem zwiedzających i postulatami estetyki?

Większość powierzchni podłóg Muzeum Emigracji wykończono posadzką cienkowarstwową Baufloor®, która ze względu na swój przemysłowy rodowód, jest ponadprzeciętnie odporna na ścieranie. Przy tym gwarantuje skromny, schludny design wnętrza; nie walczy z eksponatami o uwagę gości muzeum.

Druga użyta w muzeum technologia - nawierzchnia Baufloor® Press - przenosi zwiedzających w I poł. XX w. - sceneria stacji kolejowej z jej wybrukowanym peronem i fabryczne, robotnicze klimaty.

Wreszcie pomogliśmy odnowić historyczne dworcowe lastryko - posadzka holu Dworca Morskiego i schody.

Wszystkie trzy technologie prezentujemy na zdjęciach.

 

Adaptujesz historyczne wnętrza? Dekoracyjne posadzki Bautech są stworzone do tego typu projektów. Nasi doradcy techniczni i dział handlowy czekają. Zapraszamy!

 

Zadaj pytanie

Budynek Muzeum Emigracji w Gdyni

Budynek Muzeum Emigracji w Gdyni na nabrzeżu Francuskim. Dawny Dworzec Morski.

 

Młodzież zwiedza muzeum

Młodzież zajęta eksponatami, nie posadzką. Beton jako tło.

 

Wnętrze muzeum, wolna Polska, Tadeusz Mazowiecki 1989

Stąpając po betonowej posadzce Bautech możemy słuchać historycznych wystąpień Tadeusza Mazowieckiego.

 

światło sztuczne, naturalne na betonowej posadzce

Zmienna jest szarość betonu: ciepła, gdy pada na nią sztuczne światło; chłodna przy naturalnym świetle słonecznym rozproszonym przez chmury.

 

Odnowione lastryko, schody, Dworzec Morski, Gdynia

Hol Dworca Morskiego w Gdyni, obecnie Muzeum Emigracji. Materiałami Bautech odniowono tu historyczną posadzkę i schody z lastryko. Do renowacji lastryko służy u nas technologia X-Floor®. Lastryko do wylewania na nowe posadzki to w ofercie Bautech system Terrafloor®.

 

Bruk, wagon kolejowy, stacja Rzeszów

Zaaranżowana w muzeum stacja kolejowa w Rzeszowie; peron wykończony naszym Baufloorem Press - wzór bruk czeski.

 

Podróż przez Amerykę, zielony wagon kolejowy, brukowany peron

Baufloor® Press można wykończyć tak, aby odciśnięty w betonie wzór miał kilka odcieni.

 

Wnętrze bruk klasyczny cegła

Czarno-białe zdjęcia uatrakcyjniono bardziej interesującym tłem: brukiem klasycznym z Bauflooru Press i czerwoną cegłą ścian. Powierzchnie pionowe można wykańczać Pressbetonem - odmiana Vertical.

Stalowe siatki parawany przyśrubowane do podłogi betonowej

Ażurowe stalowe parawany przyśrubowano do betonowej podłogi.

 

Ekspozycja muzealna, surowe wnętrze

Jak ożywić wnętrze z surową, betonową podłogą? Czerwone, żółte tablice muzealne; drewno na ścianach.

 

Fiat 126p, stare radio

Fiat 126p z lat 70., stare radio i wielokrotnie cięższe rekwizyty można ustawiać na betonowej posadzce monolitycznej. Beton nadaje się też do malowania lub naklejania (strzała w przejściu wskazująca kierunek zwiedzania). 

 

Sala emigracji do Ameryki

Posadzka betonowa pasuje do eksponatów średniowiecznych, oświeceniowych, jak i XX-wiecznych prądów - modernistyczna elewacja. Stalowy stelaż przyśrubowany do podłogi.

 

Zadaj pytanie

 

Przykładowe realizacje

 

 

Страница 1 из 48

телефон +48 22 716 77 91

Контакт

© 2019 Все права защищены. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy, тел. +48 22 716-77-91, факс +48 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, капитал 51 000 PLN, банковский счет: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency