Промышленные и декоративные полы Bautech
Другая страна
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
26.06.2018 18:23

Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów produkcji


fff

BAUTECH” WOJCIECHOWSKI, LICKIEWICZ, SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu: Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów produkcji świadczone przez Instytucję Otoczenia Biznesu dla Bautech Wojciechowski, Lickiewicz Sp. Jawna

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 – Rozwój MŚP, Typu projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Data przyznania dofinansowania: 19.10.2017r.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki przez zakup specjalistycznych usług doradczych, świadczonych przez wyspecjalizowaną IOB, w zakresie usług pro rozwojowych, a także w przedmiocie wdrażania innowacji.

Projekt pozwoli na przeprowadzenie analizy działań przedsiębiorstwa BAUTECH SPÓŁKA JAWNA w zakresie marketingu firmy, a także na opracowanie założeń implementacji technologii automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Zwiększenie efektywności gospodarczej firmy będzie osiągane dzięki poprawie systemu zarządzania, dedykowanej strategii oraz narzędziom marketingowym. Usługi doradcze będą prowadzone zgodnie ze szczegółowym planem wdrożenia i automatyzacji procesów, realizowanych w ramach systemów zarządzania jakością i środowiskiem, w oparciu o technologie cyfrowe i najnowsze rozwiązania informatyczne klasy BPM (Bussiness Portfoilo Management) i ERP (Enterprise Resource Planning). Audyt daje możliwość wprowadzenia innowacyjnych produktów i przez to poprawę wyników sprzedaży na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 78 240 zł

телефон +48 22 716 77 91

Контакт

© 2019 Все права защищены. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy, тел. +48 22 716-77-91, факс +48 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, капитал 51 000 PLN, банковский счет: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency