Промышленные и декоративные полы Bautech
Другая страна
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
15.06.2018 12:15

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego systemu niezacieranych antybakteryjnych posadzek cienkowarstwowych

Оценить
(0 голоса)

fff

BAUTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego systemu niezacieranych antybakteryjnych posadzek cienkowarstwowych”

Podstawowym celem niniejszego projektu jest rozwiązanie problemu technologicznego związanego z kompatybilnością surowców i pigmentów umożliwiających wytworzenie mas i pelengatorów do wytarzania niezacieralnych antybakteryjnych posadzek cienkowarstwowych. Przedsięwzięcie wpisuje się w kierunki rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie realizacji założeń strategicznych związanych z podnoszeniem innowacyjności, konkurencyjności i dywersyfikacją działalności firmy w obrębie wytwarzania nowych innowacyjnych niezacieralnych cienkowarstwowych posadzek antybakteryjnych.

Planowanym efektem projektu będzie opracowanie nowego systemu posadzki produkowanego z wykorzystaniem innowacyjnej technologii bez konieczności jej zacierania, co zwiększa efektywność  wykonania. Nowy produkt stanowił będzie nowość na rynku. Będzie to pierwsze wdrożenie systemu posadzkowego wytwarzanego w tej technologii a projekt umożliwi przełamanie barier technologicznych i zdobycie nowej wiedzy. Przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia badań, prób technologicznych i fizykochemicznych w ramach kilku etapów procesu produkcji posadzki, w tym:

• Badania przemysłowe – prace laboratoryjne

• Eksperymentalne prace rozwojowe - weryfikacja założeń laboratoryjnych poprzez próby technologiczne. Opracowanie prototypów nowego systemu posadzkowego - próby technologiczne na linii produkcyjnej.

Całkowita wartość projektu: 5 835 348 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 227 990 zł

Зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий

телефон +48 22 716 77 91

Контакт

© 2020 Все права защищены. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy, тел. +48 22 716-77-91, факс +48 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, капитал 51 000 PLN, банковский счет: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency