Промышленные и декоративные полы Bautech
Другая страна
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
05.07.2017 19:37

Wsparcie internacjonalizacji działalności firmy Bautech Sp. z o.o.


fff


BAUTECH Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu: „Wsparcie internacjonalizacji działalności firmy Bautech Sp. z o.o.”

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działania 3.2 – „Internacjonalizacja MŚP”, Poddziałania 3.2.2 – „Modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie sprzedaży i zwiększenie efektywności gospodarczej poprzez wprowadzenie nowych, ulepszonych, innowacyjnych produktów dzięki zwiększeniu sprzedaży na rynek krajowy i za granicę.

Dzięki rozwojowi eksportu i sprzedaży eksportowej Bautech będzie miał szansę zwiększenia nakładów na dalsze prace badawczo – rozwojowe swoich produktów. Efektem tego może być zwiększenie przewagi konkurencyjnej w zakresie rozwiązań innowacyjnych, zarówno na rynku polskim, jak i pozostałych rynkach zagranicznych. Obecność firmy na wybranych targach w charakterze wystawcy stanowi efektywną metodę w zidentyfikowaniu rynków dla swoich wyrobów.

Wartość projektu ogółem: 823 017,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 334 560,00 zł

телефон +48 22 716 77 91

Контакт

© 2019 Все права защищены. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy, тел. +48 22 716-77-91, факс +48 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, капитал 51 000 PLN, банковский счет: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency